Startsida Umeå kommun

Frånluftsvärmepump

En frånluftsvärmepump är kopplad på byggnadens ventilationssystem och tar tillvara på den värme som finns i frånluften innan den lämnar byggnaden för att värma upp varmvatten eller vattnet till det vattenburna värmesystemet.

Det krävs en anmälan om du

  • Vill installera en ny frånluftsvärmepump på ett befintligt ventilationssystem
  • Vill installera ett nytt ventilationssystem med en frånluftsvärmepump

Läs mer om hur du gör en anmälan under Ansök

Energirådgivning

Innan du slutligen bestämmer dig för en typ av frånluftvärmepump rådfråga gärna Umeå kommuns Energirådgivning

Kontakt

Plan och bygg, kundtjänst/rådgivning

090-16 13 61

Telefontider måndag – fredag: 09.30-12.00, 13.00-14.30

Ritningsarkiv

090-16 13 37
Måndag-fredag, 09.30-11.30

Kontakt via webbformulär för bygglovarkiv

Lämna in handlingar

Om du vill ansöka via post,
skicka dina handlingar till:

Umeå Kommun
Bygglov
901 84 Umeå

Du kan också lämna handlingar och ansökan direkt i receptionen i
Stadshusets huvudentré

Innehåll