Startsida Umeå kommun

Frånluftsvärmepump

En frånluftsvärmepump är kopplad på byggnadens ventilationssystem och tar tillvara på den värme som finns i frånluften innan den lämnar byggnaden för att värma upp varmvatten eller vattnet till det vattenburna värmesystemet.

Det krävs en anmälan om du

  • Vill installera en ny frånluftsvärmepump på ett befintligt ventilationssystem
  • Vill installera ett nytt ventilationssystem med en frånluftsvärmepump

Energirådgivning

Innan du slutligen bestämmer dig för en typ av frånluftvärmepump rådfråga gärna Umeå kommuns Energirådgivning

Kontakt

Plan och bygg, kundtjänst/rådgivning

090-16 13 61

Telefontider måndag – fredag: 09.30-12.00, 13.00-14.30

Ritningsarkiv

090-16 13 37
Måndag-fredag, 09.30-11.30

Kontakt via webbformulär för bygglovarkiv

Lämna in handlingar

Om du vill ansöka via post,
skicka dina handlingar till:

Umeå Kommun
Bygglov
901 84 Umeå

Du kan också lämna handlingar och ansökan direkt i receptionen i
Stadshusets huvudentré