Startsida Umeå kommun

Giltighetstid för lov

Ett lov är giltigt i 5 år från laga kraft datum men byggnads- eller rivningsarbetena måste senast ha påbörjats 2 år från laga kraft datum annars upphör beslutet att gälla. Läs mer om Laga kraft här.

Om du märker att du inte kommer hinna påbörja inom 2 år eller färdigställa inom 5 år från laga kraft datum kan du ansöka om en förlänging av bygglovet.

Kontakt

Plan och bygg, kundtjänst/rådgivning

090-16 13 61

Telefontider måndag - fredag:

09.30-12.00, 13.00-14.30

Ritningsarkiv

090-16 13 37
Telefontider måndag - fredag:

09.30-11.30

Kontakt via webbformulär för bygglovarkiv

Lämna in handlingar

Om du vill ansöka via post,
skicka dina handlingar till:

Umeå Kommun
Bygglov
901 84 Umeå

Du kan också lämna handlingar och ansökan direkt i receptionen i
Stadshusets huvudentré