Startsida Umeå kommun

Handläggare

Den granskning som görs av din ansökan när den är komplett består kortfattat av två delar, bygglovsgranskningen och den tekniska granskningen. Bygglovsgranskningen görs av en lovhandläggare medan den tekniska görs av en byggnadsinspektör.

Kontakt

Plan och bygg, kundtjänst/rådgivning

090-16 13 61

Telefontider måndag – fredag: 09.30-12.00, 13.00-14.30

Ritningsarkiv

090-16 13 37
Måndag-fredag, 09.30-11.30

Kontakt via webbformulär för bygglovarkiv

Lämna in handlingar

Om du vill ansöka via post,
skicka dina handlingar till:

Umeå Kommun
Bygglov
901 84 Umeå

Du kan också lämna handlingar och ansökan direkt i receptionen i
Stadshusets huvudentré