Startsida Umeå kommun

Handläggningstid

När ansökan är komplett, alltså när alla handlingar är inlämnade och de är fackmässigt gjorda, påbörjas handläggningstiden för din ansökan. Du får ett brev hemskickat från oss där vi meddelar att vi har påbörjat handläggningen av din ansökan och vilka handläggare som handlägger ärendet.

Enligt plan- och bygglagen ska vi vara klara med din ansökan inom tio veckor från det att ansökan är komplett.

För att få mer information om hur din ansökan hanteras läs mer under Processen.

Kontakt

Plan och bygg, kundtjänst/rådgivning

090-16 13 61

Telefontider måndag – fredag: 09.30-12.00, 13.00-14.30

Ritningsarkiv

090-16 13 37
Måndag-fredag, 09.30-11.30

Kontakt via webbformulär för bygglovarkiv

Lämna in handlingar

Om du vill ansöka via post,
skicka dina handlingar till:

Umeå Kommun
Bygglov
901 84 Umeå

Du kan också lämna handlingar och ansökan direkt i receptionen i
Stadshusets huvudentré