Startsida Umeå kommun

Handlingar för anmälan

För att vi ska kunna handlägga din anmälan måste vi ha vissa handlingar för att kunna göra den tekniska granskningen.

Exakt vilka handlingar som krävs är svårt att säga utan beror ofta på omfattningen av det du tänkt ändra eller installera, kan ibland räcka med en enkel skiss för enkla åtgärder medan mer omfattande åtgärder kräver mer detaljerade utredningar och dokumentationer.

Listade handlingar under respektive rubrik ger en fingervisning av vad som kan krävas.

Exempel på handlingar hittar du under exempelritningar och handlingar.

Beroende på omfattning av de åtgärder du planerar kan det även krävas en Kontrollansvarig, läs mer under Kontrollansvarig.

Installation eller ändring av eldstad/rökkanal

 • Planritning (visa vart eldstaden placeras)
 • Fasadritning med ny eller ändrad skorsten är inritad och måttsatt
 • Situationsplan (om det kan vara problem med att identifiera vilken byggnad som installationen görs i)

Observera att utvändigt dragen skorsten på fasad ses som en fasadändring och är en lovpliktig åtgärd.

Ändring av brandskydd

 • Planritning
 • Projekteringsanvisningar gällande brandskyddet

Installation eller ändring av ventilation

 • Ventilationsritning
 • Projektering av brandskydd (om brandskyddet påverkas)
 • Projektering av buller (installationsbuller)

Installation eller ändring av vatten och/eller avlopp

 • VS-ritning
 • Projektering  av brandskydd (om brandskyddet påverkas)
 • Projektering av buller (installationsbuller)

Ändring av planlösning

 • Planritning
 • Projektering av brandskyddet (om brandskyddet påverkas)

Ändring av konstruktion

 • Planritning
 • Konstruktionsritning
 • Projektering av brandskydd (oom brandskyddet påverkas)

Attefall

 • Situationsplan
 • Fasadritningar
 • Planritning
 • Sektionsritning
 • Grannars medgivande om placering sker närmare tomtgräns än 4,5 meter

Läs mer om Attefallshus eller Attefallstillbyggnad

Kontakt

Plan och bygg, kundtjänst/rådgivning

090-16 13 61

Telefontider måndag – fredag: 09.30-12.00, 13.00-14.30

Ritningsarkiv

090-16 13 37
Måndag-fredag, 09.30-11.30

Kontakt via webbformulär för bygglovarkiv

Lämna in handlingar

Om du vill ansöka via post,
skicka dina handlingar till:

Umeå Kommun
Bygglov
901 84 Umeå

Du kan också lämna handlingar och ansökan direkt i receptionen i
Stadshusets huvudentré