Startsida Umeå kommun

Handlingar för bygglov

För att vi ska kunna handlägga din ansökan om bygglov krävs vissa handlingar och ritningar och att dessa uppfyller vissa krav på kvalitet och innehåll.

Läs mer under Förberedelser innan du ansöker för att se vilka ritningar som krävs och exempelritningar finns här.

Kontakt

Plan och bygg, kundtjänst/rådgivning

090-16 13 61

Telefontider måndag - fredag:

09.30-12.00, 13.00-14.30

Ritningsarkiv

090-16 13 37
Telefontider måndag - fredag:

09.30-11.30

Kontakt via webbformulär för bygglovarkiv

Lämna in handlingar

Om du vill ansöka via post,
skicka dina handlingar till:

Umeå Kommun
Bygglov
901 84 Umeå

Du kan också lämna handlingar och ansökan direkt i receptionen i
Stadshusets huvudentré