Startsida Umeå kommun

Handlingar för Slutbesked

För att byggnadsnämnden ska kunna ge ett slutbesked (godkännande att flytta in i byggnaden eller lokalen) måste viss redovisning lämnas in. Vad som måste lämnas in bestäms i Startbeskedet för projektet.

Exempelvis kan denna redovisning bestå av:

  • Protokoll över uppmätta luftflöden
  • Protokoll från genomförd OVK (Obligatorisk ventilationskontroll)
  • Kontrollansvariges skriftliga utlåtande
  • Signerade kontrollplaner

Beroende på projekt kan redovisningen vara olika och bedöms från fall till fall.

Kontakt

Plan och bygg, kundtjänst/rådgivning

090-16 13 61

Telefontider måndag – fredag: 09.30-12.00, 13.00-14.30

Ritningsarkiv

090-16 13 37
Måndag-fredag, 09.30-11.30

Kontakt via webbformulär för bygglovarkiv

Lämna in handlingar

Om du vill ansöka via post,
skicka dina handlingar till:

Umeå Kommun
Bygglov
901 84 Umeå

Du kan också lämna handlingar och ansökan direkt i receptionen i
Stadshusets huvudentré