Startsida Umeå kommun

Handlingar för Slutbesked

För att byggnadsnämnden ska kunna ge ett slutbesked (godkännande att flytta in i byggnaden eller lokalen) måste viss redovisning lämnas in. Vad som måste lämnas in bestäms i Startbeskedet för projektet.

Exempelvis kan denna redovisning bestå av:

  • Protokoll över uppmätta luftflöden
  • Protokoll från genomförd OVK (Obligatorisk ventilationskontroll)
  • Kontrollansvariges skriftliga utlåtande
  • Signerade kontrollplaner

Beroende på projekt kan redovisningen vara olika och bedöms från fall till fall.

Kontakt

Plan och bygg, kundtjänst

090-16 13 61
Måndag-fredag, 9.30-14.30
(lunchstängt 12.00-13.00)

bygglov@umea.se

Kontakt via webbformulär för rådgivning

Boka möte

Vi tar bara emot besök som har bokats i förväg. Kontakta kundtjänst för att boka en tid.

Ritningsarkiv

090-16 13 37
Måndag-fredag, 09.30-11.30

Kontakt via webbformulär för bygglovarkiv

Lämna in handlingar

Om du vill ansöka via post,
skicka dina handlingar till:

Umeå Kommun
Bygglov
901 84 Umeå

Du kan också lämna handlingar och ansökan direkt i receptionen i
Stadshusets huvudentré

Innehåll

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.