Startsida Umeå kommun

Idrottsanläggningar

För att bygga nya idrottshallar, inreda befintliga hus för idrottsändamål som tidigare varit något annat och för att anlägga idrottsplatser behövs bygglov. Till exempel behövs bygglov för att ändra kontor eller garage till frisör.

Skyltar

Mer information om vad som gäller för skyltning hittar du under "Skyltlov".

Ytterligare tillstånd och regler

Kom ihåg att det kan krävas andra tillstånd än bygglov från andra myndigheter för butik och handel. Läs gärna mer och kontakta kommunens företagslots för mer information.

Kontakt

Plan och bygg, kundtjänst/rådgivning

090-16 13 61

Telefontider måndag – fredag: 09.30-12.00, 13.00-14.30

Ritningsarkiv

090-16 13 37
Måndag-fredag, 09.30-11.30

Kontakt via webbformulär för bygglovarkiv

Lämna in handlingar

Om du vill ansöka via post,
skicka dina handlingar till:

Umeå Kommun
Bygglov
901 84 Umeå

Du kan också lämna handlingar och ansökan direkt i receptionen i
Stadshusets huvudentré