Startsida Umeå kommun

Installationer

Till installationer räknas:

  • Vatten och avlopp (även enskilda som exempelvis trekammarbrunn)
  • Ventilation
  • Hiss
  • Eldstad och skorsten

Vid ny installation eller ändring av dessa krävs att du gör en anmälan till byggnadsnämnden, läs mer under Ansök för att få veta mer om hur du gör en anmälan.

Kontakt

Plan och bygg, kundtjänst/rådgivning

090-16 13 61

Telefontider måndag – fredag: 09.30-12.00, 13.00-14.30

Ritningsarkiv

090-16 13 37
Måndag-fredag, 09.30-11.30

Kontakt via webbformulär för bygglovarkiv

Lämna in handlingar

Om du vill ansöka via post,
skicka dina handlingar till:

Umeå Kommun
Bygglov
901 84 Umeå

Du kan också lämna handlingar och ansökan direkt i receptionen i
Stadshusets huvudentré

Innehåll