Startsida Umeå kommun

Installationer

Till installationer räknas:

  • Vatten och avlopp (även enskilda som exempelvis trekammarbrunn)
  • Ventilation
  • Hiss
  • Eldstad och skorsten

Vid ny installation eller ändring av dessa krävs att du gör en anmälan till byggnadsnämnden.

Kontakt

Plan och bygg, kundtjänst/rådgivning

090-16 13 61

Telefontider måndag – fredag: 09.30-12.00, 13.00-14.30

Ritningsarkiv

090-16 13 37
Måndag-fredag, 09.30-11.30

Kontakt via webbformulär för bygglovarkiv

Lämna in handlingar

Om du vill ansöka via post,
skicka dina handlingar till:

Umeå Kommun
Bygglov
901 84 Umeå

Du kan också lämna handlingar och ansökan direkt i receptionen i
Stadshusets huvudentré