Startsida Umeå kommun

Jalusier

Jalusier kallas de säkerhetsgaller eller rullgaller som är vanliga framför entréer. Täta galler behöver bygglov då de påverkar byggnadens utseende. Genomsiktliga galler behöver inte bygglov men passar inte på alla platser.
Kontakt

Plan och bygg, kundtjänst/rådgivning

090-16 13 61

Telefontider måndag - fredag:

09.30-12.00, 13.00-14.30

Ritningsarkiv

090-16 13 37
Telefontider måndag - fredag:

09.30-11.30

Kontakt via webbformulär för bygglovarkiv

Lämna in handlingar

Om du vill ansöka via post,
skicka dina handlingar till:

Umeå Kommun
Bygglov
901 84 Umeå

Du kan också lämna handlingar och ansökan direkt i receptionen i
Stadshusets huvudentré