Startsida Umeå kommun

Jäv

Att vara jävig innebär att vara partisk på något sätt i ett ärende. En politiker i byggnadsnämnden eller en tjänsteperson som är jävig i ett ärende får inte delta i vare sig handläggningen eller beslutet. Jäv regleras i förvaltningslagen. 

Det finns dubbla anledningar att undvika jäv: dels att hindra att sådant som inte hör till saken får bestämma beslutets utgång, dels att undvika att misstanke uppstår om att beslutet inte är fattat objektivt och på saklig grund.

Kontakt

Plan och bygg, kundtjänst/rådgivning

090-16 13 61

Telefontider måndag - fredag:

09.30-12.00, 13.00-14.30

Ritningsarkiv

090-16 13 37
Telefontider måndag - fredag:

09.30-11.30

Kontakt via webbformulär för bygglovarkiv

Lämna in handlingar

Om du vill ansöka via post,
skicka dina handlingar till:

Umeå Kommun
Bygglov
901 84 Umeå

Du kan också lämna handlingar och ansökan direkt i receptionen i
Stadshusets huvudentré