Startsida Umeå kommun

Jordvärme

Jordvärme innebär att slingor grävs ner i marken för att utvinna värmen som finns i marken.

Att installera jordvärme är en anmälningspliktig åtgärd enligt miljöbalken och kräver ett tillstånd från Miljö- och hälsoskydd innan åtgärden utförs.

Om värmepumpen även kopplas på ventilationssystemet för att ta till vara på värmen i frånluften krävs det en anmälan till byggnadsnämnden för att det är en väsentlig ändring av ventilationssystemet.

Kontakt

Plan och bygg, kundtjänst/rådgivning

090-16 13 61

Telefontider måndag – fredag: 09.30-12.00, 13.00-14.30

Ritningsarkiv

090-16 13 37
Måndag-fredag, 09.30-11.30

Kontakt via webbformulär för bygglovarkiv

Lämna in handlingar

Om du vill ansöka via post,
skicka dina handlingar till:

Umeå Kommun
Bygglov
901 84 Umeå

Du kan också lämna handlingar och ansökan direkt i receptionen i
Stadshusets huvudentré