Startsida Umeå kommun

Kiosk

En kiosk kräver som regel alltid bygglov och kanske även andra tillstånd från Miljö- och hälsoskyddsnämnden eller Gator och Parker om kiosken placeras på allmän platsmark (torg eller liknande).

Även skyltar på eller vid kiosken kräver skyltlov, läs mer under Skyltlov.

För att få hjälp med vilka tillstånd som krävs ta gärna hjälv av Umeå kommuns företagslots.

Kontakt

Plan och bygg, kundtjänst/rådgivning

090-16 13 61

Telefontider måndag - fredag:

09.30-12.00, 13.00-14.30

Ritningsarkiv

090-16 13 37
Telefontider måndag - fredag:

09.30-11.30

Kontakt via webbformulär för bygglovarkiv

Lämna in handlingar

Om du vill ansöka via post,
skicka dina handlingar till:

Umeå Kommun
Bygglov
901 84 Umeå

Du kan också lämna handlingar och ansökan direkt i receptionen i
Stadshusets huvudentré