Startsida Umeå kommun

Komplementbyggnad

En komplementbyggnad är en mindre byggnad som utgör ett komplement till en större huvudbyggnad (bostadshus).

Exempel på komplementbyggnader är:

  • Garage/carport
  • Förråd
  • Gäststuga

Som regel krävs alltid bygglov för att bygga en ny komplementbyggnad men det kan räcka med en anmälan om det gäller en Attefallsbyggnd till ett en- eller tvåbostadshus.

Läs mer om vad som kräver lov och hur själva ansökningsprocessen fungerar under Processen.

Kontakt

Plan och bygg, kundtjänst/rådgivning

090-16 13 61

Telefontider måndag – fredag: 09.30-12.00, 13.00-14.30

Ritningsarkiv

090-16 13 37
Måndag-fredag, 09.30-11.30

Kontakt via webbformulär för bygglovarkiv

Lämna in handlingar

Om du vill ansöka via post,
skicka dina handlingar till:

Umeå Kommun
Bygglov
901 84 Umeå

Du kan också lämna handlingar och ansökan direkt i receptionen i
Stadshusets huvudentré