Startsida Umeå kommun

Konstruktionsritning

En konstruktionsritning är en teknisk ritning som visar en byggnadsdel mer i detalj när det kommer till dimensioner (längd, bredd, höjd), material (betong, trä, stål), infästningsdetaljer m.m.

Beroende på omfattningen av projektet kan det krävas flera olika konstruktionsritningar för olika delar. De vanligaste är att visa hur nedanstående utförs i detalj.

  • Grund
  • Bärande väggar
  • Tak

I Sverige är det EKS som bestämmer hur en byggnad ska beräknas för att bland annat klara av tyngden från snö men även från personer som vistas i byggnaden. Bärande konstruktioner ska alltid beräknas av en erfaren konstruktör för att byggnaden ska vara säker att vistas i.

Kontakt

Plan och bygg, kundtjänst/rådgivning

090-16 13 61

Telefontider måndag – fredag: 09.30-12.00, 13.00-14.30

Ritningsarkiv

090-16 13 37
Måndag-fredag, 09.30-11.30

Kontakt via webbformulär för bygglovarkiv

Lämna in handlingar

Om du vill ansöka via post,
skicka dina handlingar till:

Umeå Kommun
Bygglov
901 84 Umeå

Du kan också lämna handlingar och ansökan direkt i receptionen i
Stadshusets huvudentré

Mer information