Startsida Umeå kommun

Kontor

Ett kontor är en lokal avsedd för arbete som till exempel administrationen i företag och föreningar.

För att bygga nya kontorshus och inreda befintliga hus för kontor som tidigare varit något annat behövs bygglov. Exempelvis behövs det bygglov för att ändra användningen i en byggnad från bostad till kontor. För att inreda ett enstaka rum i en bostad till kontor för den som bor i bostaden behövs dock inte bygglov.

Skyltar

Mer information om vad som gäller för skyltning hittar du under "Skyltlov"

Ytterligare tillstånd och regler

Kom ihåg att det kan krävas andra tillstånd än bygglov från andra myndigheter för butik och handel. Läs gärna mer och kontakta kommunens företagslots för mer information.

Kontakt

Plan och bygg, kundtjänst/rådgivning

090-16 13 61

Telefontider måndag – fredag: 09.30-12.00, 13.00-14.30

Ritningsarkiv

090-16 13 37
Måndag-fredag, 09.30-11.30

Kontakt via webbformulär för bygglovarkiv

Lämna in handlingar

Om du vill ansöka via post,
skicka dina handlingar till:

Umeå Kommun
Bygglov
901 84 Umeå

Du kan också lämna handlingar och ansökan direkt i receptionen i
Stadshusets huvudentré