Startsida Umeå kommun

Kontrollplan

En kontrollplan är det samlade dokument som beskriver den kontroll som en byggherre ska utföra i ett byggprojekt för att uppfylla bestämmelserna i plan- och bygglagen. 

Kontrollplanen ska anpassas till byggherrens kompetens och objektets svårighetsgrad.

Det som alltid ska framgå av en kontrollplan är följande:

 • Fastighet
 • Ärende
 • Byggherre
 • Kontrollansvarig eller Kontrollansvariga
 • Sakkunniga
 • Gällande lagar och regler
 • Upprättat datum

Kontrollerna ska anpassas till byggprojektet och vara relevanta, uppbyggnad ska vara enligt följande:

 • Vad som kontrolleras
 • Mot vad kontrollen görs
 • På vilket sätt kontrollen utförs
 • Vem som utför kontrollen
 • Resultatet av kontrollen
 • Krävs ett intyg (protokoll) till byggnadsnämnden?
Kontakt

Plan och bygg, kundtjänst/rådgivning

090-16 13 61

Telefontider måndag – fredag: 09.30-12.00, 13.00-14.30

Ritningsarkiv

090-16 13 37
Måndag-fredag, 09.30-11.30

Kontakt via webbformulär för bygglovarkiv

Lämna in handlingar

Om du vill ansöka via post,
skicka dina handlingar till:

Umeå Kommun
Bygglov
901 84 Umeå

Du kan också lämna handlingar och ansökan direkt i receptionen i
Stadshusets huvudentré