Startsida Umeå kommun

Kontrollplan

En kontrollplan är det samlade dokument som beskriver den kontroll som en byggherre ska utföra i ett byggprojekt för att uppfylla bestämmelserna i plan- och bygglagen. 

Kontrollplanen ska anpassas till byggherrens kompetens och objektets svårighetsgrad.

Det som alltid ska framgå av en kontrollplan är följande:

 • Fastighet
 • Ärende
 • Byggherre
 • Kontrollansvarig eller Kontrollansvariga
 • Sakkunniga
 • Gällande lagar och regler
 • Upprättat datum

Kontrollerna ska anpassas till byggprojektet och vara relevanta, uppbyggnad ska vara enligt följande:

 • Vad som kontrolleras
 • Mot vad kontrollen görs
 • På vilket sätt kontrollen utförs
 • Vem som utför kontrollen
 • Resultatet av kontrollen
 • Krävs ett intyg (protokoll) till byggnadsnämnden?
Kontakt

Plan och bygg, kundtjänst

090-16 13 61
Måndag-fredag, 9.30-14.30
(lunchstängt 12.00-13.00)

bygglov@umea.se

Kontakt via webbformulär för rådgivning

Boka möte

Vi tar bara emot besök som har bokats i förväg. Kontakta kundtjänst för att boka en tid.

Ritningsarkiv

090-16 13 37
Måndag-fredag, 09.30-11.30

Kontakt via webbformulär för bygglovarkiv

Lämna in handlingar

Om du vill ansöka via post,
skicka dina handlingar till:

Umeå Kommun
Bygglov
901 84 Umeå

Du kan också lämna handlingar och ansökan direkt i receptionen i
Stadshusets huvudentré

Innehåll

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.