Startsida Umeå kommun

Kungörelse

För bygglov finns det två olika typer av kungörelser.

Den första som sällan används gäller hanteringen av hörande av grannar/sakägare och görs då i lokalpressen.

Något som är nytt med nu gällande plan- och bygglag är att alla beslut om lov ska kungöras i Post- och Inrikes Tidningar. Anledningen till detta är att besluten ska kunna vinna laga kraft.

Kontakt

Plan och bygg, kundtjänst/rådgivning

090-16 13 61

Telefontider måndag - fredag:

09.30-12.00, 13.00-14.30

Ritningsarkiv

090-16 13 37
Telefontider måndag - fredag:

09.30-11.30

Kontakt via webbformulär för bygglovarkiv

Lämna in handlingar

Om du vill ansöka via post,
skicka dina handlingar till:

Umeå Kommun
Bygglov
901 84 Umeå

Du kan också lämna handlingar och ansökan direkt i receptionen i
Stadshusets huvudentré

Mer information