Startsida Umeå kommun

Kvalitetsansvarig

Kvalitetsansvarig var ett begrepp från den gamla plan- och bygglagen som upphörde att gälla 2 maj 2011 men tillämpas fortfarande på ansökningar gjorda före 2 maj 2011. Den kvalitetsansvarige skulle se till att den som söker ett bygglov eller gör en bygganmälan har den kunskap som krävs och ansvarar för att erforderliga kontroller blev utförda.

Kontakt

Plan och bygg, kundtjänst/rådgivning

090-16 13 61

Telefontider måndag – fredag: 09.30-12.00, 13.00-14.30

Ritningsarkiv

090-16 13 37
Måndag-fredag, 09.30-11.30

Kontakt via webbformulär för bygglovarkiv

Lämna in handlingar

Om du vill ansöka via post,
skicka dina handlingar till:

Umeå Kommun
Bygglov
901 84 Umeå

Du kan också lämna handlingar och ansökan direkt i receptionen i
Stadshusets huvudentré