Startsida Umeå kommun

Lager

Lager är en förvaringsplats för olika material, som exempelvis byggmaterial men kan även vara hemelektronik.

Ett lager som ligger fritt på mark klassas som ett upplag och är en bygglovspliktig anläggning.

En ny byggnad för lager krävs som bygglov men även om en del av en byggnad ändras från någon annan användning till lager kan det krävas bygglov.

Kontakt

Plan och bygg, kundtjänst/rådgivning

090-16 13 61

Telefontider måndag – fredag: 09.30-12.00, 13.00-14.30

Ritningsarkiv

090-16 13 37
Måndag-fredag, 09.30-11.30

Kontakt via webbformulär för bygglovarkiv

Lämna in handlingar

Om du vill ansöka via post,
skicka dina handlingar till:

Umeå Kommun
Bygglov
901 84 Umeå

Du kan också lämna handlingar och ansökan direkt i receptionen i
Stadshusets huvudentré