Startsida Umeå kommun

Lekstuga

Lekstuga är en liten stuga för barn att leka i och behöver inte bygglov. Större lekstugor kan behöva bygglov som en byggnad eller räknas som friggebod. Tänk på att friggebodsreglerna inte gäller för förskolor, skolor eller flerbostadshus.

Kontakt

Information och rådgivning

090-16 13 61

Telefontider måndag–fredag:
09.30–12.00 och 13.00–14.30

Frågor om pågående ärenden vänligen kontakta din handläggare.

Begära ut ritningar och handlingar

Söker du gamla ritningar för ditt hus vänligen kontakta vårt arkiv på

090-16 13 37

Telefontider måndag–fredag:
09.30–11.30

Kontakt via webbformulär för bygglovarkiv