Startsida Umeå kommun

Lekstuga

Lekstuga är en liten stuga för barn att leka i och behöver inte bygglov. Större lekstugor kan behöva bygglov som en byggnad eller räknas som friggebod. Tänk på att friggebodsreglerna inte gäller för förskolor, skolor eller flerbostadshus.

Kontakt

Plan och bygg, kundtjänst/rådgivning

090-16 13 61

Telefontider måndag – fredag: 09.30-12.00, 13.00-14.30

Ritningsarkiv

090-16 13 37
Måndag-fredag, 09.30-11.30

Kontakt via webbformulär för bygglovarkiv

Lämna in handlingar

Om du vill ansöka via post,
skicka dina handlingar till:

Umeå Kommun
Bygglov
901 84 Umeå

Du kan också lämna handlingar och ansökan direkt i receptionen i
Stadshusets huvudentré