Startsida Umeå kommun

Ljusanordningar

Oavsett om en ljusanordning kräver ett lov eller inte ska de utformas så att olägenheter för närliggande tomter, boenden, verksamheter med flera inte uppstår.

Då variationen av ljusanordningar är stor är det svårt att säga ett just en specifik anordning kräver lov eller inte. Vår rekommendation är att kontakta oss och förklara vad du har tänkt sätta upp för typ av ljusanordning på din tomt eller byggnad, så får vi göra bedömningen ifall det kräver lov eller inte.

Kontakt

Plan och bygg, kundtjänst

090-16 13 61
Måndag-fredag, 9.30-14.30
(lunchstängt 12.00-13.00)

bygglov@umea.se

Kontakt via webbformulär för rådgivning

Boka möte

Vi tar bara emot besök som har bokats i förväg. Kontakta kundtjänst för att boka en tid.

Ritningsarkiv

090-16 13 37
Måndag-fredag, 09.30-11.30

Kontakt via webbformulär för bygglovarkiv

Lämna in handlingar

Om du vill ansöka via post,
skicka dina handlingar till:

Umeå Kommun
Bygglov
901 84 Umeå

Du kan också lämna handlingar och ansökan direkt i receptionen i
Stadshusets huvudentré

Innehåll

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.