Startsida Umeå kommun

Luftvärmepump

Det finns många olika typer av Luftvärmepumpar, vad som lämpar sig bäst för just ditt hus beror på en mängd saker som exempelvis ventilation och uppvärmning. För att få rådgivning om vad som är lämpligast för just dig kontakta Umeå kommuns Energirådgivning, du hittar länk dit till höger under relaterade länkar.

Tänk på placeringen av Luftvärmepumpen så att den inte utgör ett störande inslag för närliggande grannar.

Oberservera att ovanstående text inte har med en Frånluftsvärmepump att göra. En Frånluftsvärmepump är kopplad på ventilationen och att installera en sådan kräver en anmälan till oss.

Kontakt

Plan och bygg, kundtjänst/rådgivning

090-16 13 61

Telefontider måndag – fredag: 09.30-12.00, 13.00-14.30

Ritningsarkiv

090-16 13 37
Måndag-fredag, 09.30-11.30

Kontakt via webbformulär för bygglovarkiv

Lämna in handlingar

Om du vill ansöka via post,
skicka dina handlingar till:

Umeå Kommun
Bygglov
901 84 Umeå

Du kan också lämna handlingar och ansökan direkt i receptionen i
Stadshusets huvudentré