Startsida Umeå kommun

Markiser

En markis är ett fällbart solskydd i textil. En liten fällbar markis behöver vanligtvis inte bygglov, men om det finns reklam på markisen räknas den som skylt och då kan det behövas bygglov. En stor markiskåpa behöver bygglov eftersom den påverkar fasaden i stor utsträckning.

Om planer finns på att montera markiser på ett byggnadsminne måste först kontakt tas med byggnadsnämnden för att utreda om det krävs ett bygglov för fasadändring och/eller ett tillstånd från Länsstyrelsen i Västerbotten.

Kontakt

Plan och bygg, kundtjänst/rådgivning

090-16 13 61

Telefontider måndag – fredag: 09.30-12.00, 13.00-14.30

Ritningsarkiv

090-16 13 37
Måndag-fredag, 09.30-11.30

Kontakt via webbformulär för bygglovarkiv

Lämna in handlingar

Om du vill ansöka via post,
skicka dina handlingar till:

Umeå Kommun
Bygglov
901 84 Umeå

Du kan också lämna handlingar och ansökan direkt i receptionen i
Stadshusets huvudentré

Mer information