Startsida Umeå kommun

Miljöbalken

Miljöbalken är den lag som styr de olika typerna av miljöfrågor som kan tänkas dyka upp. Till exempel är det miljöbalken som reglerar strandskyddet.

Syftet med miljöbalken är främja en hållbar utveckling som innebär att kommande generationer ges en god och hälsosam miljö.

Kontakt

Plan och bygg, kundtjänst/rådgivning

090-16 13 61

Telefontider måndag – fredag: 09.30-12.00, 13.00-14.30

Ritningsarkiv

090-16 13 37
Måndag-fredag, 09.30-11.30

Kontakt via webbformulär för bygglovarkiv

Lämna in handlingar

Om du vill ansöka via post,
skicka dina handlingar till:

Umeå Kommun
Bygglov
901 84 Umeå

Du kan också lämna handlingar och ansökan direkt i receptionen i
Stadshusets huvudentré