Startsida Umeå kommun

Miljöfarlig verksamhet

Att bedriva en miljöfarlig verksamhet kräver tillstånd enligt miljöbalken. För att få veta om din tänkta verksamhet klassas som miljöfarlig vänligen kontakta Miljö- och hälsoskydd för rådgivning.

Kontaktuppgifter till Miljö- och hälsoskydd
Telefonnummer: 090-16 16 97
Mejl: mhn@umea.se  

Eller kontakt Umeå kommuns Företagslots för hjälp.

Kontakt

Plan och bygg, kundtjänst/rådgivning

090-16 13 61

Telefontider måndag – fredag: 09.30-12.00, 13.00-14.30

Ritningsarkiv

090-16 13 37
Måndag-fredag, 09.30-11.30

Kontakt via webbformulär för bygglovarkiv

Lämna in handlingar

Om du vill ansöka via post,
skicka dina handlingar till:

Umeå Kommun
Bygglov
901 84 Umeå

Du kan också lämna handlingar och ansökan direkt i receptionen i
Stadshusets huvudentré