Startsida Umeå kommun

Nockhöjd

Med nockhöjd menas avståndet från medelmarknivån till byggnadens nock (högsta punkten på takkonstruktionen).

Läs mer om medelmarknivån under Byggnadshöjd.

Kontakt

Information och rådgivning

090-16 13 61

Telefontider måndag–fredag:
09.30–12.00 och 13.00–14.30

Frågor om pågående ärenden vänligen kontakta din handläggare.

Begära ut ritningar och handlingar

Söker du gamla ritningar för ditt hus vänligen kontakta vårt arkiv på

090-16 13 37

Telefontider måndag–fredag:
09.30–11.30

Kontakt via webbformulär för bygglovarkiv