Startsida Umeå kommun

Områdesbestämmelser

Områdesbestämmelser är en plan som översiktligt reglerar mark, vatten och bebyggelse. I Umeås centrala delar är områdesbestämmelser väldigt ovanligt då den mesta markens användning är reglerad mer i detalj i så kallade detaljplaner. Men ute i byarna kan det finnas en områdesbestämmelse som anger riktlinjer för bebyggelsen och markens användning.  
Kontakt

Plan och bygg, kundtjänst/rådgivning

090-16 13 61

Telefontider måndag – fredag: 09.30-12.00, 13.00-14.30

Ritningsarkiv

090-16 13 37
Måndag-fredag, 09.30-11.30

Kontakt via webbformulär för bygglovarkiv

Lämna in handlingar

Om du vill ansöka via post,
skicka dina handlingar till:

Umeå Kommun
Bygglov
901 84 Umeå

Du kan också lämna handlingar och ansökan direkt i receptionen i
Stadshusets huvudentré