Startsida Umeå kommun

Överklaga

Om du som sökande eller som berörd sakägare (exempelvis granne) inte är nöjd med ett beslut kan du överklaga det.

Överklagandet ska ske inom tre veckor från att du fick del av beslutet. Överklagandet ska innehålla uppgifter om vilket beslut du överklagar genom att ange beslutets diarienummer, datum och paragraf och på vilket sätt du vill att beslutet ändras.

Skicka överklagandet till Byggnadsnämnden. Postadress: Umeå kommun, Bygglov, 901 84 Umeå.

När överklagan kommit in, bedömer handläggaren om det har kommit in i rätt tid, och om så är fallet, skickar det vidare till länsstyrelsen. Det är länsstyrelsen som handlägger själva överklagandet.

Kontakt

Plan och bygg, kundtjänst
090-16 13 61
bygglov@umea.se

Kontakt via webbformulär

Telefontid

Måndag–fredag, 09.30–14.30 (lunchstängt 12.00–13.00)

Boka ett möte

Vi tar bara emot besök som har
bokats i förväg.

Kontakta kundtjänst för att boka en tid.

Lämna in handlingar

Om du vill ansöka via post,
skicka dina handlingar till:

Umeå kommun
Bygglov
901 84 Umeå

Du kan också lämna handlingar och ansökan direkt i receptionen i Stadshusets huvudentré.

Innehåll

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.