Startsida Umeå kommun

Planlösning

En planlösning visar hur en byggnad kommer indelas i rum eller användningsområden.

I ett bygglov eller en anmälan ska du ofast visa hus byggnaden ser ut invändigt genom att via en planritning visa planlösningen.

Läs mer om planritning.

Kontakt

Plan och bygg, kundtjänst/rådgivning

090-16 13 61

Telefontider måndag – fredag: 09.30-12.00, 13.00-14.30

Ritningsarkiv

090-16 13 37
Måndag-fredag, 09.30-11.30

Kontakt via webbformulär för bygglovarkiv

Lämna in handlingar

Om du vill ansöka via post,
skicka dina handlingar till:

Umeå Kommun
Bygglov
901 84 Umeå

Du kan också lämna handlingar och ansökan direkt i receptionen i
Stadshusets huvudentré