Startsida Umeå kommun

Plan- och bygglagen

Plan- och bygglagen (PBL) reglerar planläggning av mark och vatten och bestämmelser kring byggande.

PBL reviderades (skrevs om) 2 maj 2011. Läs mer på Boverkets och regeringens hemsidor för den nya lagen. I lagen ingår också övergångsbestämmelser från tidigare plan- och bygglagen till den nya.

Kontakt

Plan och bygg, kundtjänst/rådgivning

090-16 13 61 

Under vecka 26 till 33 är våra telefontider 9.30–12.00 måndag – torsdag.

Fredagar tar vi emot korta besök 9.30–12.00. Besök oss via stadshusreception.

Ritningsarkiv

090-16 13 37
Måndag-fredag, 09.30-11.30

Kontakt via webbformulär för bygglovarkiv

Lämna in handlingar

Om du vill ansöka via post,
skicka dina handlingar till:

Umeå Kommun
Bygglov
901 84 Umeå

Du kan också lämna handlingar och ansökan direkt i receptionen i
Stadshusets huvudentré

Mer information
Innehåll