Startsida Umeå kommun

Pool

För en nedgrävd pool som inte förändrar marken runt omkring mer än +/- 0,5 meter behöver du inte söka bygglov eller marklov. Vid större markförändringar behövs marklov.

Tänk på att du som fastighetsägare (oavsett om lov behövs eller inte) är ansvarig för att din pool är säker mot drunknings- och fallolyckor.
Läs mer på Boverkets hemsida

Kontakt

Plan och bygg, kundtjänst/rådgivning

090-16 13 61

Telefontider måndag – fredag: 09.30-12.00, 13.00-14.30

Ritningsarkiv

090-16 13 37
Måndag-fredag, 09.30-11.30

Kontakt via webbformulär för bygglovarkiv

Lämna in handlingar

Om du vill ansöka via post,
skicka dina handlingar till:

Umeå Kommun
Bygglov
901 84 Umeå

Du kan också lämna handlingar och ansökan direkt i receptionen i
Stadshusets huvudentré

Mer information