Startsida Umeå kommun

Prickmark

Prickmark är ett begrepp kopplat till en detaljplan. Det är ett område som är markerat med prickar och betyder vanligvis att det området inte får bebyggas. Bestämmelsen kan variera beroende på ålder på detaljplanen så för att vara säker på betydelsen måste detaljplanen läsas.  

Kontakt

Plan och bygg, kundtjänst/rådgivning

090-16 13 61

Telefontider måndag - fredag:

09.30-12.00, 13.00-14.30

Ritningsarkiv

090-16 13 37
Telefontider måndag - fredag:

09.30-11.30

Kontakt via webbformulär för bygglovarkiv

Lämna in handlingar

Om du vill ansöka via post,
skicka dina handlingar till:

Umeå Kommun
Bygglov
901 84 Umeå

Du kan också lämna handlingar och ansökan direkt i receptionen i
Stadshusets huvudentré