Startsida Umeå kommun

Sakägare

En sakägare är en person, förening eller liknande som är berörda av ett planerat byggprojekt.

Med berörd anses om du är direkt närboende eller att du på annat sätt har intressen som direkt påverkas av planerad byggnation.

Som sakägare kan du påverka ett bygglov genom att ge synpunkter men du har inte rätt att bestämma om det ska byggas eller inte, det ligger hos byggnadsnämnden att utreda och besluta om. Läs mer om grannehörande här.

Är du som sakägare missnöjd med ett beslut om att bevilja lov kan du överklaga det beslutet. Läs mer om Överklagan här.

Kontakt

Plan och bygg, kundtjänst/rådgivning

090-16 13 61

Telefontider måndag – fredag: 09.30-12.00, 13.00-14.30

Ritningsarkiv

090-16 13 37
Måndag-fredag, 09.30-11.30

Kontakt via webbformulär för bygglovarkiv

Lämna in handlingar

Om du vill ansöka via post,
skicka dina handlingar till:

Umeå Kommun
Bygglov
901 84 Umeå

Du kan också lämna handlingar och ansökan direkt i receptionen i
Stadshusets huvudentré