Startsida Umeå kommun

Sakägare

En sakägare är en person, förening eller liknande som är berörda av ett planerat byggprojekt.

Med berörd anses om du är direkt närboende eller att du på annat sätt har intressen som direkt påverkas av planerad byggnation.

Som sakägare kan du påverka ett bygglov genom att ge synpunkter men du har inte rätt att bestämma om det ska byggas eller inte, det ligger hos byggnadsnämnden att utreda och besluta om. Läs mer om grannehörande här.

Är du som sakägare missnöjd med ett beslut om att bevilja lov kan du överklaga det beslutet. Läs mer om Överklagan här.

Kontakt

Plan och bygg, kundtjänst

090-16 13 61
Måndag-fredag, 9.30-14.30
(lunchstängt 12.00-13.00)

bygglov@umea.se

Kontakt via webbformulär för rådgivning

Boka möte

Vi tar bara emot besök som har bokats i förväg. Kontakta kundtjänst för att boka en tid.

Ritningsarkiv

090-16 13 37
Måndag-fredag, 09.30-11.30

Kontakt via webbformulär för bygglovarkiv

Lämna in handlingar

Om du vill ansöka via post,
skicka dina handlingar till:

Umeå Kommun
Bygglov
901 84 Umeå

Du kan också lämna handlingar och ansökan direkt i receptionen i
Stadshusets huvudentré

Innehåll

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.