Startsida Umeå kommun

Sakkunnighetsintyg

Sakkunnighetsintyg är ett dokument där den som är certifierad sakkunnig intygar att det som är byggt följer gällande lagar och regler.

Läs mer om sakkunnig här eller certifierad här.

Kontakt

Plan och bygg, kundtjänst/rådgivning

090-16 13 61

Telefontider måndag – fredag: 09.30-12.00, 13.00-14.30

Ritningsarkiv

090-16 13 37
Måndag-fredag, 09.30-11.30

Kontakt via webbformulär för bygglovarkiv

Lämna in handlingar

Om du vill ansöka via post,
skicka dina handlingar till:

Umeå Kommun
Bygglov
901 84 Umeå

Du kan också lämna handlingar och ansökan direkt i receptionen i
Stadshusets huvudentré