Startsida Umeå kommun

Situationsplan

En situationsplan är en ritning som visar fastigheten (tomten), dess byggnader och omgivningen ovanifrån. Rita in omgivande fastigheter och byggnader.

Situationsplanen visar alla sorters existerande byggnader, hur marken är använd och var nya byggnader ska placeras. Eventuella parkeringsplatser, hårdgjorda ytor, altaner med mera ska också ritas in.

Ny- och tillbyggnader ska mått- och lägesbestämmas. Det betyder att man måttsätter byggnadens yttre omkrets och markerar byggnadens höjd genom med färdig golvhöjd eller höjden på byggnadens sockel. Lägesbestämning ska göras vinkelrätt mot två fastighetsgränser (för att det minsta måttet till grannes fastighetsgräns ska bli tydligt samt för att byggnaden ska kunna stakas ut).

Markera också om något ska rivas.

Läs mer på sidan med exempelritningar

Kontakt

Plan och bygg, kundtjänst/rådgivning

090-16 13 61

Telefontider måndag - fredag:

09.30-12.00, 13.00-14.30

Ritningsarkiv

090-16 13 37
Telefontider måndag - fredag:

09.30-11.30

Kontakt via webbformulär för bygglovarkiv

Lämna in handlingar

Om du vill ansöka via post,
skicka dina handlingar till:

Umeå Kommun
Bygglov
901 84 Umeå

Du kan också lämna handlingar och ansökan direkt i receptionen i
Stadshusets huvudentré