Startsida Umeå kommun

Sjövärme

Tekniken för sjövärme påminner mycket om bergvärme, men istället för att borra ett djupt hål i marken läggs rör ned på sjöbotten. För på samma sätt som solenergi lagras i berg och jord lagras den också på sjöbotten. Sjövärme är ett miljövänligt alternativ utan utsläpp eller miljöfarliga gaser.

Att installera sjövärme är en anmälningspliktig åtgärd enligt miljöbalken och kräver ett tillstånd från Miljö- och hälsoskydd innan åtgärden utförs.

Om värmepumpen även kopplas på ventilationssystemet för att ta till vara på värmen i frånluften krävs det en anmälan till byggnadsnämnden för att det är en väsentlig ändring av ventilationssystemet.

Kontakt

Plan och bygg, kundtjänst

090-16 13 61
Måndag-fredag, 9.30-14.30
(lunchstängt 12.00-13.00)

bygglov@umea.se

Kontakt via webbformulär för rådgivning

Boka möte

Vi tar bara emot besök som har bokats i förväg. Kontakta kundtjänst för att boka en tid.

Ritningsarkiv

090-16 13 37
Måndag-fredag, 09.30-11.30

Kontakt via webbformulär för bygglovarkiv

Lämna in handlingar

Om du vill ansöka via post,
skicka dina handlingar till:

Umeå Kommun
Bygglov
901 84 Umeå

Du kan också lämna handlingar och ansökan direkt i receptionen i
Stadshusets huvudentré

Innehåll

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.