Startsida Umeå kommun

Sjövärme

Tekniken för sjövärme påminner mycket om bergvärme, men istället för att borra ett djupt hål i marken läggs rör ned på sjöbotten. För på samma sätt som solenergi lagras i berg och jord lagras den också på sjöbotten. Sjövärme är ett miljövänligt alternativ utan utsläpp eller miljöfarliga gaser.

Att installera sjövärme är en anmälningspliktig åtgärd enligt miljöbalken och kräver ett tillstånd från Miljö- och hälsoskydd innan åtgärden utförs.

Om värmepumpen även kopplas på ventilationssystemet för att ta till vara på värmen i frånluften krävs det en anmälan till byggnadsnämnden för att det är en väsentlig ändring av ventilationssystemet.

Kontakt

Plan och bygg, kundtjänst/rådgivning

090-16 13 61

Telefontider måndag - fredag:

09.30-12.00, 13.00-14.30

Ritningsarkiv

090-16 13 37
Telefontider måndag - fredag:

09.30-11.30

Kontakt via webbformulär för bygglovarkiv

Lämna in handlingar

Om du vill ansöka via post,
skicka dina handlingar till:

Umeå Kommun
Bygglov
901 84 Umeå

Du kan också lämna handlingar och ansökan direkt i receptionen i
Stadshusets huvudentré