Startsida Umeå kommun

Skala

Ritningar finns i olika skala. Skalan anger förhållandet mellan ett visst avstånd på ritningen och motsvarande avstånd i verkligheten.  

Vanliga skalor:

  • Skala 1:100 (passar ofta till planritningar och fasader) Betyder att 1 cm på ritningen är 100 cm i verkligheten (1 meter, 100 cm= 1m).
  • Skala 1:200 (passar ofta till mindre situationsplaner) Betyder att 1 cm på ritningen är 200 cm i verkligheten (2 meter, 200 cm= 2m).
  • Skala 1:500 (passar ofta till normala till stora situationsplaner) Betyder att 1 cm på ritningen är 500 cm i verkligheten (5 meter, 500 cm= 5m).
  • Skala 1:20 (passar ofta till detaljritningar) Betyder att 1 cm på ritningen är 20 cm i verkligheten (0.2 meter, 20 cm= 0.2m).
Kontakt

Plan och bygg, kundtjänst/rådgivning

090-16 13 61

Telefontider måndag - fredag:

09.30-12.00, 13.00-14.30

Ritningsarkiv

090-16 13 37
Telefontider måndag - fredag:

09.30-11.30

Kontakt via webbformulär för bygglovarkiv

Lämna in handlingar

Om du vill ansöka via post,
skicka dina handlingar till:

Umeå Kommun
Bygglov
901 84 Umeå

Du kan också lämna handlingar och ansökan direkt i receptionen i
Stadshusets huvudentré