Startsida Umeå kommun

Skärmtak

Ett skärmtak är en byggnadsdel som består av enbart ett tak utan tätaväggar och bärs upp av antingen pelare eller är infäst i en byggnad.

Skärmtaket kan exempelvis vara ett tak över en uteplats, ett tak över en entré, en carport eller liknande.

Arean som blir under skärmtaket kallas öppen area och ingår i begreppet byggnadsarea. Läs med under "Area"

För småhus (enbostadshus, tvåbostadshus och fritidshus) finss speciella regler för skärmtak som innebär att under vissa förutsättningar så krävs inget bygglov. Läs mer under "Friggebodsregler, Attefallshus och andra lovbefriade åtgärder".

Kontakt

Plan och bygg, kundtjänst/rådgivning

090-16 13 61

Telefontider måndag – fredag: 09.30-12.00, 13.00-14.30

Ritningsarkiv

090-16 13 37
Måndag-fredag, 09.30-11.30

Kontakt via webbformulär för bygglovarkiv

Lämna in handlingar

Om du vill ansöka via post,
skicka dina handlingar till:

Umeå Kommun
Bygglov
901 84 Umeå

Du kan också lämna handlingar och ansökan direkt i receptionen i
Stadshusets huvudentré