Startsida Umeå kommun

Skärmtak

Ett skärmtak är en byggnadsdel som består av enbart ett tak utan tätaväggar och bärs upp av antingen pelare eller är infäst i en byggnad.

Skärmtaket kan exempelvis vara ett tak över en uteplats, ett tak över en entré, en carport eller liknande.

Arean som blir under skärmtaket kallas öppen area och ingår i begreppet byggnadsarea. Läs med under "Area"

För småhus (enbostadshus, tvåbostadshus och fritidshus) finss speciella regler för skärmtak som innebär att under vissa förutsättningar så krävs inget bygglov. Läs mer under "Friggebodsregler, Attefallshus och andra lovbefriade åtgärder".

Kontakt

Plan och bygg, kundtjänst
090-16 13 61
bygglov@umea.se

Kontakt via webbformulär

Telefontid

Måndag–fredag, 09.30–14.30 (lunchstängt 12.00–13.00)

Boka ett möte

Vi tar bara emot besök som har
bokats i förväg.

Kontakta kundtjänst för att boka en tid.

Lämna in handlingar

Om du vill ansöka via post,
skicka dina handlingar till:

Umeå kommun
Bygglov
901 84 Umeå

Du kan också lämna handlingar och ansökan direkt i receptionen i Stadshusets huvudentré.

Innehåll

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.