Startsida Umeå kommun

Skolor

En skola eller en förskola är en verksamhet som i de allra flesta fall kräver ett bygglov för en nybyggnation eller en ändring från en annan verksamhet.

Utöver själva bygglovet kan skolan eller förskolan även kräva tillstånd från andra myndigheter. Kontakta Umeå kommuns företagslots för mer information och vägledning.

Hur du ansöker om ett bygglov och mer om bygglovsprocessen hittar du i länkarna till höger.

Skyltar

Skyltar på byggnaden eller anvisningskyltar på skolgården kräver oftast ett skyltlov. Läs mer under "Skyltar".

Utemiljö

Förskolor och skolor ska alltid ha tillgång till en skolgård utomhus


Kontakt

Plan och bygg, kundtjänst/rådgivning

090-16 13 61

Telefontider måndag - fredag:

09.30-12.00, 13.00-14.30

Ritningsarkiv

090-16 13 37
Telefontider måndag - fredag:

09.30-11.30

Kontakt via webbformulär för bygglovarkiv

Lämna in handlingar

Om du vill ansöka via post,
skicka dina handlingar till:

Umeå Kommun
Bygglov
901 84 Umeå

Du kan också lämna handlingar och ansökan direkt i receptionen i
Stadshusets huvudentré