Startsida Umeå kommun

Slutsamråd

Slutsamråd är ett möte som hålls när byggåtgärder (oftast de som omfattats av ett tekniskt samråd) ska avslutas. Slutsamrådet hålls normalt på den plats där åtgärderna eller bygget genomförts.

Vid slutsamrådet diskuteras förutsättningarna för att få slutbesked. Exempelvis diskuteras dessa punkter:

  • Hur kontrollplanen, andra villkor i startbeskedet och kompletterande villkor har följts.
  • Eventuella avvikelser från bestämmelser.
  • Kontrollansvariges utlåtande, som är ett underlag för slutbeskedet.     
  • Dokumentation från kontrollansvarig och från handläggaren.
  • Behov av ytterligare åtgärder.
Kontakt

Plan och bygg, kundtjänst/rådgivning

090-16 13 61

Telefontider måndag – fredag: 09.30-12.00, 13.00-14.30

Ritningsarkiv

090-16 13 37
Måndag-fredag, 09.30-11.30

Kontakt via webbformulär för bygglovarkiv

Lämna in handlingar

Om du vill ansöka via post,
skicka dina handlingar till:

Umeå Kommun
Bygglov
901 84 Umeå

Du kan också lämna handlingar och ansökan direkt i receptionen i
Stadshusets huvudentré

Mer information