Startsida Umeå kommun

Slutsamråd

Slutsamråd är ett möte som hålls när byggåtgärder (oftast de som omfattats av ett tekniskt samråd) ska avslutas. Slutsamrådet hålls normalt på den plats där åtgärderna eller bygget genomförts.

Vid slutsamrådet diskuteras förutsättningarna för att få slutbesked. Exempelvis diskuteras dessa punkter:

  • Hur kontrollplanen, andra villkor i startbeskedet och kompletterande villkor har följts.
  • Eventuella avvikelser från bestämmelser.
  • Kontrollansvariges utlåtande, som är ett underlag för slutbeskedet.     
  • Dokumentation från kontrollansvarig och från handläggaren.
  • Behov av ytterligare åtgärder.
Kontakt

Plan och bygg, kundtjänst

090-16 13 61
Måndag-fredag, 9.30-14.30
(lunchstängt 12.00-13.00)

bygglov@umea.se

Kontakt via webbformulär för rådgivning

Boka möte

Vi tar bara emot besök som har bokats i förväg. Kontakta kundtjänst för att boka en tid.

Ritningsarkiv

090-16 13 37
Måndag-fredag, 09.30-11.30

Kontakt via webbformulär för bygglovarkiv

Lämna in handlingar

Om du vill ansöka via post,
skicka dina handlingar till:

Umeå Kommun
Bygglov
901 84 Umeå

Du kan också lämna handlingar och ansökan direkt i receptionen i
Stadshusets huvudentré

Mer information
Innehåll

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.