Startsida Umeå kommun

Sprängning

Om du ska spränga inom ett område som omfattas av en detaljplan krävs ett tillstånd av Polisen innan du spränger. Läs mer på Polisens hemsida.

Tänk även på att det kan krävas en anmälan till Arbetsmiljöverket innan du spränger.

Kontakt

Plan och bygg, kundtjänst/rådgivning

090-16 13 61

Telefontider måndag – fredag: 09.30-12.00, 13.00-14.30

Ritningsarkiv

090-16 13 37
Måndag-fredag, 09.30-11.30

Kontakt via webbformulär för bygglovarkiv

Lämna in handlingar

Om du vill ansöka via post,
skicka dina handlingar till:

Umeå Kommun
Bygglov
901 84 Umeå

Du kan också lämna handlingar och ansökan direkt i receptionen i
Stadshusets huvudentré