Startsida Umeå kommun

Stambyte

Vid ett stambyte byts vatten- och/eller avloppsstammarna ut mot nya. Det kan innebära att läge, dimension eller material ändras. Om ändringen skulle vara en väsentlig ändring behöver du göra en anmälan till byggnadsnämnden. Läs mer om hur du gör en anmälan.

Kontakt

Plan och bygg, kundtjänst/rådgivning

090-16 13 61

Telefontider måndag – fredag: 09.30-12.00, 13.00-14.30

Ritningsarkiv

090-16 13 37
Måndag-fredag, 09.30-11.30

Kontakt via webbformulär för bygglovarkiv

Lämna in handlingar

Om du vill ansöka via post,
skicka dina handlingar till:

Umeå Kommun
Bygglov
901 84 Umeå

Du kan också lämna handlingar och ansökan direkt i receptionen i
Stadshusets huvudentré