Startsida Umeå kommun

Startbesked

Startbesked är ett beslut från bygglovsavdelningen om att åtgärder eller byggen som behövt lov eller anmälan får påbörjas. Vid enkla byggen skickas startbeskedet ut i samband med själva bygglovet. I annat fall hålls ett tekniskt samråd innan startbesked kan ges, då bifogas en kallelse till samrådet i bygglovsbeslutet. Läs mer under bygglovsprocessen.
 
Det är viktigt att arbetena inte påbörjas innan ett startbesked har utfärdats. Om bygget startas utan startbesked kan byggsanktionsavgift tas ut.
Kontakt

Plan och bygg, kundtjänst

090-16 13 61
Måndag-fredag, 9.30-14.30
(lunchstängt 12.00-13.00)

bygglov@umea.se

Kontakt via webbformulär för rådgivning

Boka möte

Vi tar bara emot besök som har bokats i förväg. Kontakta kundtjänst för att boka en tid.

Ritningsarkiv

090-16 13 37
Måndag-fredag, 09.30-11.30

Kontakt via webbformulär för bygglovarkiv

Lämna in handlingar

Om du vill ansöka via post,
skicka dina handlingar till:

Umeå Kommun
Bygglov
901 84 Umeå

Du kan också lämna handlingar och ansökan direkt i receptionen i
Stadshusets huvudentré

Mer information
Innehåll