Startsida Umeå kommun

Takfönster

För att inreda vinden, göra taklyft, bygga nya takkupor eller takfönster behövs bygglov. Detaljplanen bestämmer begränsningarna om det är möjligt. Varje byggnad har sina egna förutsättningar, både om man tittar på det arkitektoniska och de byggtekniska krav som ställs i plan- och bygglagen.

Kontakt

Plan och bygg, kundtjänst/rådgivning

090-16 13 61

Telefontider måndag - fredag:

09.30-12.00, 13.00-14.30

Ritningsarkiv

090-16 13 37
Telefontider måndag - fredag:

09.30-11.30

Kontakt via webbformulär för bygglovarkiv

Lämna in handlingar

Om du vill ansöka via post,
skicka dina handlingar till:

Umeå Kommun
Bygglov
901 84 Umeå

Du kan också lämna handlingar och ansökan direkt i receptionen i
Stadshusets huvudentré