Startsida Umeå kommun

Takkupa

För att inreda vinden, göra taklyft, bygga nya takkupor eller takfönster behövs bygglov. Detaljplanen bestämmer begränsningarna om det är möjligt. Varje byggnad har sina egna förutsättningar, både om man tittar på det arkitektoniska och de byggtekniska krav som ställs i plan- och bygglagen.

Kontakt

Plan och bygg, kundtjänst

090-16 13 61
Måndag-fredag, 9.30-14.30
(lunchstängt 12.00-13.00)

bygglov@umea.se

Kontakt via webbformulär för rådgivning

Boka möte

Vi tar bara emot besök som har bokats i förväg. Kontakta kundtjänst för att boka en tid.

Ritningsarkiv

090-16 13 37
Måndag-fredag, 09.30-11.30

Kontakt via webbformulär för bygglovarkiv

Lämna in handlingar

Om du vill ansöka via post,
skicka dina handlingar till:

Umeå Kommun
Bygglov
901 84 Umeå

Du kan också lämna handlingar och ansökan direkt i receptionen i
Stadshusets huvudentré

Innehåll