Startsida Umeå kommun

Tidsbegränsat bygglov

Ett tidsbegränsat lov innebär att byggnaden, skylten, anläggningen eller markåtgärden bara förväntas finnas under en begränsad tid.

Maximalt får ett tidsbegränsat bygglov ges för högst 10 år men kan förlängas med högst 5 år i taget. Den sammanlagda tiden får inte överskrida 15 år.

Om åtgärden är säsongsbetonad (exempelvis en kiosk på sommaren) kan den sammanlagda tiden överskrida 15 år men lovet blir då begränsat till att gälla ett par månader om året istället.

​Förutsättningar för ett tidsbegränsat lov?

​Om byggnaden, anläggningen, skylten eller markåtgärden inte uppfyller alla förutsättningar för ett permanent lov och sökande begär det kan ett tidsbegränsatlov ges.

Skulle byggnaden, anläggingen, skylten eller markåtgärden uppfylla alla krav för ett permanent lov kan inte ett tidsbegränsat lov ges.

Med förutsättningar för ett permanent lov menas att

  • Åtgärden följer gällande detaljplan eller bara innebär en mindre avvikelse
  • Byggnaden eller anläggningen uppfyller tillgänglighetskraven
  • Byggnaden, anläggningen eller skylten är anpassad till omgivningen
  • Samt inte strider mot någon annan bestämmelse

Ansöka om ett tidsbegränsat lov

För att ansöka om ett tidsbegränsat lov krävs samma handlingar och ritingar som för ett vanligt lov. Läs mer under Exempelritningar

För att ansöka följ denna länk.

Kontakt

Plan och bygg, kundtjänst

090-16 13 61
Måndag-fredag, 9.30-14.30
(lunchstängt 12.00-13.00)

bygglov@umea.se

Kontakt via webbformulär för rådgivning

Boka möte

Vi tar bara emot besök som har bokats i förväg. Kontakta kundtjänst för att boka en tid.

Ritningsarkiv

090-16 13 37
Måndag-fredag, 09.30-11.30

Kontakt via webbformulär för bygglovarkiv

Lämna in handlingar

Om du vill ansöka via post,
skicka dina handlingar till:

Umeå Kommun
Bygglov
901 84 Umeå

Du kan också lämna handlingar och ansökan direkt i receptionen i
Stadshusets huvudentré

Innehåll

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.