Startsida Umeå kommun

Tidsbegränsat bygglov

Ett tidsbegränsat bygglov innebär att åtgärden bara förväntas finnas under en begränsad tid.

Maximalt får ett tidsbegränsat bygglov ges för högst 10 år men kan förlängas med högst 5 år i taget. Den sammanlagda tiden får inte överskrida 15 år.

Om åtgärden är säsongsbetonad (exempelvis en kiosk på sommaren) kan den sammanlagda tiden överskrida 15 år men bygglovet blir då begränsat till att gälla ett par månader om året istället.

​Förutsättningar för ett tidsbegränsat bygglov?

​Om byggnaden, anläggningen, skylten eller markåtgärden inte uppfyller alla förutsättningar för ett permanent lov och sökande begär det kan ett tidsbegränsat lov ges. Detta förutsätter att åtgärden tillgodoser­­ ett tillfälligt behov och att det ska vara praktiskt och ekonomiskt rimligt att avveckla åtgärden inom den tidsperiod som bygglovet söks för.

Skulle byggnaden, anläggingen, skylten eller markåtgärden uppfylla alla krav för ett permanent lov kan inte ett tidsbegränsat lov ges.

Med förutsättningar för ett permanent lov menas att

  • Åtgärden följer gällande detaljplan eller bara innebär en mindre avvikelse
  • Byggnaden eller anläggningen uppfyller tillgänglighetskraven
  • Byggnaden, anläggningen eller skylten är anpassad till omgivningen
  • Samt inte strider mot någon annan bestämmelse

Ansöka om ett tidsbegränsat lov

För att ansöka om ett tidsbegränsat bygglov krävs samma handlingar som för ett permanent bygglov. För att byggnadsnämnden ska kunna bedöma det tillfälliga behovet ska du dessutom lämna in:

  • En beskrivning varför det är ett tillfälligt behov
  • En avvecklingsplan som redovisar hur det är tänkt att åtgärdens ska avvecklas inom den tidsperiod som bygglovet söks för
Kontakt

Plan och bygg, kundtjänst/rådgivning

090-16 13 61

Telefontider måndag – fredag: 09.30-12.00, 13.00-14.30

Ritningsarkiv

090-16 13 37
Måndag-fredag, 09.30-11.30

Kontakt via webbformulär för bygglovarkiv

Lämna in handlingar

Om du vill ansöka via post,
skicka dina handlingar till:

Umeå Kommun
Bygglov
901 84 Umeå

Du kan också lämna handlingar och ansökan direkt i receptionen i
Stadshusets huvudentré