Startsida Umeå kommun

Tilläggsisolering

Att tilläggsisolera fasaden innebär en åtgärd som ändrar en byggnads karaktärsdrag och yttre utseende och kräver därför ett bygglov för fasadändring.

Läs mer under Fasadändring.

Kontakt

Plan och bygg, kundtjänst/rådgivning

090-16 13 61

Telefontider måndag – fredag: 09.30-12.00, 13.00-14.30

Ritningsarkiv

090-16 13 37
Måndag-fredag, 09.30-11.30

Kontakt via webbformulär för bygglovarkiv

Lämna in handlingar

Om du vill ansöka via post,
skicka dina handlingar till:

Umeå Kommun
Bygglov
901 84 Umeå

Du kan också lämna handlingar och ansökan direkt i receptionen i
Stadshusets huvudentré