Startsida Umeå kommun

Tillbyggnad

En tillbyggnad är en åtgärd som ökar en byggnads volym oberoende av i vilken riktning det sker. Tillbyggnader behöver nästan alltid bygglov men det finns vissa undantag för en- och tvåbostadshus, läs mer under Attefallstillbyggnad.

Viktigt att tänka på är när en byggnad byggs till eller ändras på annat sätt ska tillgänglighetskraven uppfyllas och inte försämras när det gäller den tillbyggda delen eller ändringen.

Kontakt

Plan och bygg, kundtjänst/rådgivning

090-16 13 61

Telefontider måndag - fredag:

09.30-12.00, 13.00-14.30

Ritningsarkiv

090-16 13 37
Telefontider måndag - fredag:

09.30-11.30

Kontakt via webbformulär för bygglovarkiv

Lämna in handlingar

Om du vill ansöka via post,
skicka dina handlingar till:

Umeå Kommun
Bygglov
901 84 Umeå

Du kan också lämna handlingar och ansökan direkt i receptionen i
Stadshusets huvudentré