Startsida Umeå kommun

Tillgänglighetssakkunnig

En tillgänglighetssakkunnig person har kunskap om hur en lokal eller bostad ska utföras eller kan anpassas för att fungera och vara användbar för en person mer funktionshinder.

Den sakkunnige ska vara certifierad.

Läs mer på Boverkets hemsida eller under Certifierad.

Kontakt

Plan och bygg, kundtjänst/rådgivning

090-16 13 61

Telefontider måndag – fredag: 09.30-12.00, 13.00-14.30

Ritningsarkiv

090-16 13 37
Måndag-fredag, 09.30-11.30

Kontakt via webbformulär för bygglovarkiv

Lämna in handlingar

Om du vill ansöka via post,
skicka dina handlingar till:

Umeå Kommun
Bygglov
901 84 Umeå

Du kan också lämna handlingar och ansökan direkt i receptionen i
Stadshusets huvudentré